Inštitút

Inštitút psychoterapeutických štúdii je založený osobnosťami zo sveta slovenskej a českej psychoterapie. Poskytuje vzdelávanie v oblasti psychoterapie a vo významnej miere spolupracuje s inštitútmi poskytujúcimi takéto vzdelávanie u nás i v zahraničí.

Združuje osobnosti zo sveta psychoterapie ktoré zastupujú širokú škálu psychoterapeutických prístupov a tak Vám prináša naozaj pestrú ponuku vzdelania v danom smere.

Medzinárodný štandard v poskytovaní psychoterapeutického know-how je zaručovaný spoluprácou s renomovanými subjektmi sídliacimi v Európe a Amerike. Týmto subjektom IPŠ umožňuje poskytovať svoje služby na území Českej a Slovenskej republiky.

Máte tak jedinečnú možnosť získať naozaj moderné a pomerne rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti, ktoré využívajú svetoví psychoterapeuti vo svojej praxi.

Takáto kvalita know-how je zárukou toho, že kurz ktorý si u nás vyberiete bude nielen spoľahlivým prostriedkom Vašej odbornej prípravy, ale i príležitosťou pre oboznámenie sa s naozaj pestrým svetom poradenstva a psychoterapie. Jeho metódami a osobnosťami. Viac o kurzoch sa dozviete tu.

Psychoterapeutických

Psychoterapeutické vzdelanie sa stáva vzdelaním, o získanie ktorého sa dnes usiluje čoraz väčší počet záujemcov. Tí prichádzajú z rôznych profesií a využívajú toto vzdelanie vo svojej práci. Iní svoje doterajšie pracovné zameranie opúšťajú a venujú sa výhradne poradenstvu a psychoterapii. Psychoterapia sa na základe toho vyčleňuje a v niektorých častiach sveta je vyčlenená ako samostatný a praktický a vedný odbor.

Vzhľadom na to, že odborná príprava v oblasti psychoterapie je na Slovensku poskytovaná prevažne a skoro výhradne osobám pôsobiacim v rezorte zdravotníctva, rozhodli sme sa o vytvorenie alternatívy pre osoby, ktoré v tomto rezorte nepôsobia.

Touto alternatívou je možnosť štúdia na Inštitúte psychoterapeutických štúdii. Tu Vám poskytujeme vzdelanie v rozsahu a kvalite, ktorá zodpovedá prísnym kritériám medzinárodných odborných asociácii.

Všetci tí, ktorí by radi nadobudli poradenské a psychoterepetické zručnosti, môžu získať potrebné vzdelanie práve na IPŠ i v prípade, že nevykazujú klinickú prax (prax v rezorte zdravotníctva). Táto prax nie je prekážkou, skôr vítanou skutočnosťou. Viac o psychoterapii sa dozviete tu.

Štúdií

V IPŠ sa zameriavame základné štúdium poradenských a psychoterapeutických zručností ako aj na kontinuálne vzdelávanie našich absolventov, poskytovaním možnosti postgraduálneho štúdia.

Taktiež poskytujeme doplňujúce štúdium absolventom iných výcvikov, vo vybraných psychoterapeutických smeroch.

Pokiaľ pôsobíte v oblasti voľných živností, firemnej sfére, alebo v oblasti sociálnych služieb, či pedagogiky a vzdelávania, je pre Vás štúdium na IPŠ vhodnou voľbou.

V prípade nejasností o tom, aká je pridaná hodnota vzdelania získaného na Inštitúte psychoterapeutických štúdii, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme Vaše otázky. Viac o vzdelávaní sa dozviete tu.