Štatutár

Mgr. Ferdinand Podoba

Je terapeutom a poradcom s vlastnou praxou od roku 2007, momentálne prevádzkujúci Centrum psychickej regenerácie a osobnostného rastu Atalanga s.r.o..

Popri tom pôsobil v klinickej a sociálnej oblasti. Venuje sa práci s deťmi i dospelými. Okrem iného je zriaďovateľom Súkromného centra špeciáno-pedgogického poradenstva a koordinátorom Centra podpory profesionálnych rodín pri Detskom domove Trnava.

Momentálne sa venuje terapii a supervízii v oblasti klientom centrovanej psychoterapie, ako aj využívaniu postupov Biosyntézy v psychoterapeutickej praxi s celkovým záujmom o body-work a kombináciu oboch prístupov.

Stredisko

Zdravotnícke stredisko
Kamenná 22
Piešťany – Banka
Slovenská republika

URL: www.ips-sk.eu
E-mail: info@ips-sk.eu
Tel: 00421 911 255 266

Kontaktný formulár