Prihlásenie

Soukup Jan

Někdo možná spatří družnost, se kterou vstupuje do rozhovoru při skupinové práci, a někdo si možná všimne poetičnosti v jeho rakcích na klienta. Nemůžeme ale přehlédnout jeho angažovanost a snahu být klientům skutečně nápomocný, a to nejen jako zdroj inspirace, ale i vztahové opory. O psychoterapii se zajímal už během svých studií v Praze a jistý čas v německém Marburgu. Studia ukončil doktorátem na téma Disociace v adolescenci. Jeho zájem o disociaci a trauma přetrval do dnes. Svou praxi započal jako psycholog ve zdravotnictví a časem své působení rozšířil i do dalších oblastí.

Věnoval s různým typům klientů na různých pracovištích. Za zmínku stojí jeho zkušenosti s dětskými klienty, které nasbíral v dětské psychiatrické léčebně, stejně jako zkušenosti s dospívajícími dívkami, které získal ve stacionáři pro léčbu poruch příjmu potravy. Značnou část svého času věnoval práci se závislými osobami na klinice adiktologie VFN v Praze.

Kromě této zdravotnické praxe se věnoval i práci v neziskovém sektoru, kde byla centrem jeho zájmu práce s dospívajícími a práce s poruchami osobnosti. Touto dobou se profiloval jako psychoterapeut zaměřený na člověka a CCT se stala hlavním způsobem jeho práce. Své dovednosti a znalosti rozvinul natolik, že už léta působí jako supervizor tohoto směru. To mu umožňuje pracovat jako zkušený facilitátor v našich výcvikových programech a odevzdávat své zkušenosti nové generaci terapeutů. Není to jen verbální způsob práce, který uplatňuje. Jako absolvent výcviku v tanečně pohybové terapii, progresivní svalové relaxaci a několika kratších výcviků využívá práci s tělem v psychoterapeutickém procesu. I tyto intervence jsou však v duchu přístupu zaměřeného na člověka a ten je základem i jeho další aktivity, kterou jsou motivační rozhovory. Jako certifikovaný lektor už několik let vede kurzy v této metodě a je autorem knihy Motivační rozhovory v praxi.