Prihlásenie

IPŠ:Inštitút
psychoterapeutických
štúdií
„prístup zameraný na človeka“

IPŠ

Poslanie

Inštitút psychoterapeutických štúdii sa zameriava na poskytovanie základných, postgraduálnych a doplnkových vzdelávacích aktivít pre poradcov a terapeutov, pôsobiacich tak v klinickej, ako aj
neklinickej sfére. Svojimi aktivitami sa snaží obohacovať všetkých tých, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách, ale taktiež v oblasti vzdelávania detí a dospelých.

Obsadenie

Našimi lektormi a trénermi sú renomované osobnosti zo sveta poradenstva, liečby a psychoterapie. Ich rozsiahle vedomosti a bohaté skúsenosti Vám prostredníctvom nášho inštitútu odovzdávajú od roku 2011 prezenčnou alebo online formou.

Zameranie

Cieľom je zabezpečovať odborné, vedecké a prakticky užitočné informácie, ktorým nechýba aktuálnosť, istá novodobosť a relevantnosť pre prax. V našej ponuke preto nájdete niekoľko krátkodobých, ale aj dlhodobých tréningov, či kurzov, ktoré obohatia Vaše profesionálne vedomosti a zručnosti. Stačí si len vybrať a kontaktovať nás.