Prihlásenie

Tegze Oldřich

Míra nadhledu, se kterou vede své klienty jak v terapeutických tak výcvikových aktivitách, je určitě pozoruhodná. Vskutku rozsáhlé zkušenosti a ochota neustále přemýšlet nad tím, co by mělo pro klienta v daném momentě největší význam dávají jeho práci osobitý ráz.

Jako vystudovaný psycholog se začal zajímat o práci psychoterapeuta a krátce po absolvování Skupinového výcviku v poradenství a psychoterapii se stal frekventantem výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta a aplikaci PCA, který byl organizován pod patronací PCA Institute International, Lugano Švýcarsko, založeném C. R. Rogersem, Albertem Zucconim a Charlesem Devonshirem.

Výcvik měl napojení na The Person Centred Approach Institute International. Byl tak jedním z prvních, kteří tento přístup přinesli do ČR. Následně se stal zakladatelem Českého institutu PCA v Brně a od této doby se ve velké míře věnoval vzdělávání psychoterapeutů v tomto směru. Sám obohacoval svoje zkušenosti během studijních pobytů v USA (2006), v Japonsku (2002, 2004), SRN (2001, 2004).

Už od počátku se vedle PCA vzdělával v somatické psychoterapii. Byl prvním, kdo přinesl do tehdejšího Československa zatím málo známou práci somatických psychoterapeutů, nejvíce v oblasti Bioenergetiky a sám absolvoval výcvik v Biosyntéze a Čínské tlakové masáži se zaměřením na pacienty s psychosomatickými obtížemi.
Jeho práce rogeriánského psychoterapeuta upírá pozornost na neverbální složku klientova, ale i terapeutova projevu a snaze rozvíjet tělové aspekty práce poradce a psychoterapeuta zaměřeného na klienta.

Jako překladatel knihy A. Lowena: Bioenergetika (Portál, 2002), spoluautorem překladu S. Kelemana: Anatomie emocí (Portál, 2005) a autor publikace Neverbální komunikace (CPress 2004) se též významně zasloužil o osvětu naší odborné veřejnosti. Působil jako externí vyučující na Psychologickém ústavu FF MU Brno, FF MU Bratislava – katedra psychologie a též na Japanese Institute for Biosynthesis.

Jeho mezinárodní působení zahrnuje i aktivní účast na psychoterapeutických konferencí v již zmiňovaném Japonsku, ale i USA, Řecku, Brazílii, ale také v Čechách a na Slovensku.