Prihlásenie

Podoba Ferdinand

Holistický přístup k terapii člověka je to, co by snad nejlépe charakterizovalo jeho snažení v oblasti poradenství a psychoterapie. To začalo snahou porozumět lidské mysli a tělu tak, aby byl schopen pracovat jako efektivní psychoterapeut s co nejširším spektrem klientů.

Během studia jednooborové psychologie se věnoval výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta a proto už v poměrně mladém věku figuroval jako oficiální supervizor a výcvikový terapeut. Paralelně se zajímal o využití těla v procesu psychoterapie a tento zájem ho vedl ke studiu přístupů orientovaných na tělo. Prošel několika dlouhodobými i krátkodobými výcviky v tomto směru a získané dovednosti doplnil studiem energo-informační medicíny. Také absolvoval dlouhodobý výcvik v biodynamické psychoterapii a také základní a supervizní výcvik v metodě biosyntézy. V současnosti působí mimo jiné jako diplomovaný biosyntetický terapeut a vzhledem k tomuto zájmu se zaměřuje na “organismickou reakci” tak, jak ji popisuje C. R. Rogers ve svých pracích.

Během celé této doby nepřestal projevovat zájem o tu složku člověka, kterou bychom mohli nazývat transcedentní, či spirituální. Jedna z jeho prací na toto téma “Rizika a možnosti využití psychedelické zkušenosti” se stala jeho prací diplomovou. Abychom však tento obraz holistického přístupu doplnili, je potřebné zmínit i to, že do centra své práce klade lidský vztah, a člověka tedy vnímá, nejen jako tělo, ale hlavně jako vztahující se bytost utvářející smysl vlastního bytí ve světě. Tyto existenciální aspekty jeho myšlení měly hluboké filozofické kořeny a dotváří tak kolorit jeho práce. Ta se v dnešní době soustředí na léčbu psychosomatických nemocí a přípravu mladých psychoterapeutů. Také využívá své zkušenosti psychologa s rozsáhlou sociální, školní, pracovní a klinickou praxí. V té se věnoval léčbě látkových i nelátkových závislostí a léčbě neuróz. Významnou zkušeností mu byla práce s dětmi, které se roky věnoval v prostředí dětských domovů a profesionálních rodin. V současnosti se věnuje manažerské činnosti jako zřizovatel Soukromého centra speciálně-pedagogického poradenství a jako kouč pracuje s klienty v korporátní sféře. Poměrně dlouhý čas se věnoval rozvoji mediaci na Slovensku nejen jako praktikující mediátor, ale hlavně jako akreditovaný lektor v odborných přípravách mediátorů.

Jeho přístup ke klientovi naproti výše uvedené pestrosti zájmů není eklektický, ale jeho výsostně zaměřený na klienta/zaměřený na člověka, čímž ukazuje náramnou pestrost, kterou PCA a CCT ve skutečnosti nabízejí.