Prihlásenie

Mohammadi Beata Nour

Nejvýraznějším rysem její práce s klientem je to, co bychom mohli nazvat klidný zájem. A to v psychologické práci v klinice či na poli soudněznalecké diagnostiky i v práci poradenské a psychoterapeutické. Jako klinická psycholožka prošla během svojí kariéry opravdu pestrou a náročnou cestou. Ta začala při práci s dětmi při řešení jejich školních a vývojových těžkostí. Její profesní kompetence rozšířily i vědomosti získané vysokoškolským studiem odborné pedagogiky, který úspěšně ukončila krátce po ukončení studia jednooborové psychologie. Získané zkušenosti dále využívá ve své nové práci a tou byla práce v rezortu zdravotnictví, kde postupem času získala atestaci v klinické psychologii, absolvovala kurz forenzní psychologie a splnila předpoklady pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii. To bylo počátkem její samostatné soukromé praxe, kterou vede dodnes. V té se kromě vzpomínané diagnostiky věnuje stejně i psychoterapii a to psychoterapii psychiatrických pacientů a lidí s těžkými chronickými diagnózami. Za zmínku též stojí její stáž v Londýně, kde se věnovala psychoterapii chronicky nemocných s AIDS. Při této práci využívá už víc jak dvacet let psychoterapii zaměřenou na klienta a přístup zaměřený na člověka. Rozsáhlé zkušenosti při uplatňování tohoto druhu psychoterapie jí umožňuje pracovat nejen jako kvalitní supervizor a výcvikový psychoterapeut, ale i jako odborný garant pro rezort zdravotnictví. Své vědomosti získané zkušenostmi odevzdává prakticky frekventantům našich výcviků a teoreticky i posluchačům na katedře psychologie FF MU. To, co však považujeme za její nejcennější poselství je nefalšovaný zájem o lidskou bytost, zájem, který dokáže člověka nejen potěšit, ale tslovy psychoterapie aktivizovat jeho osobnostní potenciál…