Prihlásenie

Grossmann Petr

Nejvýstižnějším pojmenováním jeho snažení je preciznost psychoterapeutické práce kombinovaná s klidným přístupem.

Vystudoval Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Po studiu pracoval ve vojenských nemocnicích v Praze a v Brně, kde působil jako psychiatr a psychoterapeut, vzdělával se v psychodynamické psychodiagnostice. I v důsledku rostoucí odbornosti pracoval nakonec jako vedoucí lékař denního stacionáře.

Zmíněná odbornost mimo jiné spočívá ve specializované způsobilosti v oboru psychiatrie (atestace) a funkční specializaci v systematické psychoterapii.

Jeho lékařská praxe vedla k pojetí psychiatrické a psychoterapeutické práce holistickým způsobem, jeho práce nese znaky integrativního přístupu, kde vedle postupů klasické medicíny kombinuje homepatii i prvky tradiční orientální medicíny. Dominantním rysem jeho práce však zůstává skupinová a individuální psychoterapie.

Po tom, co absolvoval psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka, pracuje ve zmíněném přístupu dodnes a to nejen jako psychoterapeut, je rovněž supervizorem a své vědomosti a zkušenosti odevzdává frekventantům našich výcviků jako facilitátor. A to takovým způsobem, aby byl pro ně výcvik doopravdy odbornou i profesionálně vedenou vzdělávací aktivitou. Jako člověk, který se dlouhou dobu věnuje psychopatologii, získal dostatečnou praxi na to, aby kriticky nahlížel na teorii psychoterapie. To se projevuje v již vzpomínané preciznosti a snaze pracovat skutečně efektivně a ne jen na efekt.