Prihlásenie

Romaňáková Marta

Po absolvování jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, krátce pracovala na oddělení Klinické psychologie ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Nitre. Svoji odbornou praxi plně rozvinula v Brně, v Masarykově onkologickém ústavu, jako klinická psycholožka, z velké části praxe též jako vedoucí Úseku klinické psychologie. V tomto zařízení pracovala celkem 21roků. Obor psychoonkologie byl pro ní stěžejním tématem, kterému se věnovala a věnuje doposud.

V průběhu své praxe zabsolvovala atestaci v klinické psychologii a splnila předpoklady pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii. Na poli PCA absolvovala základní i supervizní výcvik, stala se supervizorkou v PCA terapii a individuální psychoterapeutkou pro frekventanty výcviku. Poznatky a zkušenosti z obou jejich stěžejních témat – tedy psychoonkologie a PCA, zůročila ve své disertační práci, kterou obhájila a doktorantské studium tim ukončila v roce 2006.

Od roku 2015 změnila svoje profesní působení a své zkušenosti věnuje svým klientům v privátní praxi, kde se zabývá klinickou psychologií, psychoterapií, psychodiagnostikou, psychoonkologií a psychosomatikou.

V rámci celoživotního vzdělávání na FF v Brně, absolvovala také kurz forenzní psychologie.

Za svého působení v MOU Brno se věnovala několika projektům, které zrealizovala, či mnoho let vedla: arteterapie, ergoterapie ve Výtvarné dílně, muzikoterapie, Galerie Žlutý kopec, projekt Dobrovolníků v MOU, komunikační kurzy a kurzy asertivity, a jiné.

Mimo pole klinické psychologie pracovala krátkou dobu na Akademii věd ČR jako spoluřešitel výzkumného projektu. Od roku 2019 předává své praktické zkušenosti a znalosti studentům katedry psychologie FF MU v Brně.