LKD – Praktická aplikácia testu

Osemfarbový projektívny test

Charakteristika kurzu

Základný výcvik bol zameraný na praktické zvládnutie osemfarbového projektívneho testu.
V druhej časti učíme, ako pracovať aktíve s informáciami získanými vyhodnotením protokolu v bežnej i špecializovanej poradenskej a psychoterapeutickej práci.

Jednotlivé kaziustiky ukazujú využitie v oblasti klinickej praxe, v oblasti školstva, manažmentu a športu.
Účastníci majú možnosť priniesť jeden svoj protokol, vyžiadať si jeho supervíziu, konzultovať ďalšie poradenské, alebo psychoterapeutické intervencie.

Časová dotácia

12 hodín

Cieľová skupina

Absolventi základného kurzu Lüsherova klinická diagnostika – osemfarbový projektívny test.

Organizátor kurzu

Inštitút psychoterapeutických štúdií

Lektor

PhDr. Oldřich Tegze
Středisko psychologických služeb Brno (www.spsbrno.cz)

Cena

55,- EUR – individuálna platba
70,- EUR – pri platbe faktúrou
45,- EUR – pre študentov, ľudí na materskej dovolenke a ZŤP

Miesto

Bratislava
(Presné miesto bude uvedené v pozvánke.)

Dátum

Kurz sa otvorí po naplnení minimálne 8 účastníkmi.
Vyjadrite svoj záujem formou nezáväznej prihlášky a my Vás budeme neodkladne informovať o ďalšom priebehu a konkrétnom dátume otvorenia kurzu.

Čas

Sobota: 9:30 – 18:00
Nedela: 8:30 – 12:00

Ďalšie info

Ubytovanie a stravu si účastníci kurzu zabezpečujú samostatne.

Poznámka

Pokiaľ sa na vašom pracovisku (v regióne) nájde minimálne 8 ľudí, zorganizujeme kurz u Vás.